SEIYUU ★ LOVE

Seiyuu ★ Love ★ Is ★ Love ★
1   2   3   4   5   »

nachipachipachi:

Mizuki. Pet me, Mizuki. [x]

nachipachipachi:

now keep tryin’ screamin’

nachipachipachi:

HANAE NATSUKI | DOING IT RIGHT 

nachipachipachi:

(((o(*゚▽゚*)o)))

nachipachipachi:

i swear i am not effin’ obsessed with this life ruiner /hides

nachipachipachi:

mangaka mamo ww

nachipachipachi:

apparently tatsu was hiding under the kotatsu for a long time he’s complaining XD